Zieleń miejska

Każdy teren zieleni w mieście posiada właściciela lub zarządcę. Właściciel, zarządca, dzierżawca lub jakikolwiek inny posiadacz terenu powinien utrzymywać teren zieleni we właściwym stanie.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zarządza ogólnodostępnymi terenami zieleni, nie posiadającymi innego właściciela, zarządcy, czy administratora niż Gmina Miasto Stargard . Są to parki, skwery i zieleń w pasach drogowych ulic gminnych.

Parki miejskie – zajmują łączną powierzchnię około 34 ha.

W obrębie Starówki znajdują się planty miejskie, czyli pierścień zielni otaczający historyczną zabudowę Starego Miasta, którymi prowadzi szlak Stargard – Klejnot Pomorza. Są one pod ścisłą ochroną konserwatorską. Spacerując plantami przechodzimy przez następujące obiekty:

  1. Park Chrobrego,
  2. Park Piastowski,
  3. Park Popiela,
  4. Park Jagielloński,
  5. Park Zamkowy.

Zarząd Usług Komunalnych utrzymuje ponadto:

  1. Park 3 Maja,
  2. Park Batorego,
  3. Park Panorama,
  4. Park w Kluczewie.