Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane jest przez Prezydenta Miasta Stargard na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dnia 25 czerwca 2013 r. Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim ustanowiła uchwałę nr XXX/356/2013 stanowiącą akt prawa miejscowego – Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2636 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Stargard Szczeciński.

Pobierz uchwałę

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Stargard:

Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie

Karta informacyjna – Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sposób zagospodarowania ścieków bytowych na terenie Miasta Stargard.

Formularz

Formularz- Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczali ścieków.

Formularz