Pomniki przyrody

Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy – Miasta Stargard

Na terenie miasta znajduje się 10 pojedynczych drzew stanowiących pomniki przyrody oraz grupa 11 drzew z gatunku platan klonolistny.

Dąb szypułkowy
Park Jagielloński  – centrum parku
obręb: 0011
działka: 327/2

Grab pospolity
Park Zamkowy – przy Baszcie Białogłówka
obręb: 0011
działka: 153/2

Grab pospolity
Park Zamkowy – przy Baszcie Białogłówka
obręb: 0011
działka: 153/2

Dąb szypułkowy
Skrzyżowanie ul. Niepodległości z ul. Powstańców Warszawy
obręb: 0016
działka: 207/2

Wiąz szypułkowy
Park 3 Maja
obręb: 0010
działka: 440/54

Klon jawor
Park 3 Maja – północny narożnik parku – na terenie ogrodu Zespołu Szkół Nr 1
obręb: 0010
działka: 437/2

Klon jawor
Park 3 Maja – część północna parku
obręb: 0010
działka: 440/54

Platan klonolistny 
grupa 11 drzew Park Popiela
obręb: 0011
działka: 318/2

Topola geldryjska
Park 3 Maja, północny narożnik parku
obręb: 0010
działka: 440/53

Wiąz szypułkowy 
ul. Skarbowa
obręb: 0010
działka: 440/12

Klon zwyczajny 
Park 3 Maja – południowa część parku
obręb: 0010
działka: 440/54