Program Ciepłe Mieszkanie

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miasto Stargard dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na zadanie z zakresu poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz dodatkowo poprzez zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, Prezydent Miasta Stargard

informuje

że do dnia 30 listopada 2023 r. zainteresowani mieszkańcy lub małe wspólnoty wyrażający chęć wymiany źródeł ciepła lub termomodernizacji mogą składać deklaracje przystąpienia do programu Ciepłe mieszkanie. Dane z deklaracji będą podstawą ubiegania się o dofinansowanie.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Stargard.

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym.

Po otrzymaniu dofinansowania Gmina Miasto Stargard będzie mogła dofinansować podmiotom, które złożyły deklaracje:

  • demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mają być zastąpione przez: kotły gazowe kondensacyjne, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła powietrze / woda, pompy ciepła powietrze / powietrze, podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Wsparcie ma również dotyczyć (wyłącznie z wymianą źródła ciepła):

  • wykonania instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wymiany okien i drzwi, wykonania wentylacji mechanicznej, sporządzenia dokumentacji projektowej.

Małe wspólnoty mogą ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji przy założeniu posiadania w lokalach ekologicznych źródeł ciepła.

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu. 

Realizacja programu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, i zawarciu umów z wnioskodawcami przez Gminę Miasto Stargard
.

Zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne ze sfinansowaniem przedsięwzięcia.

„Deklaracja przystąpienia do programu znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.stargrd.eu oraz www.bipstargard.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta. Podpisane deklaracje można także wysyłać na adres mail: cieplemieszkanie@um.stargard.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 578 38 44.

Szczegóły na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

Prezydent Miasta Stargard

Deklaracja- osoby fizyczne

Deklaracja- małe wspólnoty

Klauzula informacyjna- ciepłe mieszkanie(pdf)

Klauzula informacyjna- ciepłe mieszkanie(Word)