Usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowuje zadania z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

  1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz rodzaj zadań
    do dofinansowania:
    a) Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami lub posiadaczami obiektów budowlanych
są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Gmina Miasto Stargard zutylizowała:

Rok Ilość(Mg) Kwota zadania Kwota dofinansowania
2021 r. 53,48 53 480,00 17 876,60
2022 r. 53,90 47 112,50 19 650,27
2023 r. 40,27 50 941,44 16 041,20

https://wfos.szczecin.pl/programy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest

Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu