Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie

logotypy - środki krajowe

Zadanie pn.

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt zakresem obejmuje modernizację i wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie w nowe meble, nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Głównym celem zadania jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie:

  • przeciwdziałania emisjom,
  • odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu,
  • zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Atrakcyjna i nowoczesna Ekopracownia wpłynie znacząco na efektywność realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych w klasach IV-VIII, a także na dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie jak i kształtowanie nawyków proekologicznych.
Planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci podniesienia poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie oraz kształtowania postaw ekologicznych nie tylko młodzieży, ale również ich rodzin, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Budżet zadania: 55 556,02 zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

EKOPRACOWNIA - tablica informacyjna