Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej

flaga polska
Godło Polski

Zadanie pn.

Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej
(XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie
ich walorów ekspozycyjnych – etap I
,

jest dofinansowane z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego XIII-wiecznych murów obronnych przy ul. Klasztornej w Stargardzie, stanowiących Pomnik Historii. Z uwagi na zły,
a miejscami katastrofalny stan ogólny zabytku, prace konserwacyjne przy murach
i rekonstrukcja ich części umożliwią przede wszystkim jego zachowanie,
ale też zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem.

Uznane za Pomnik Historii mury przy ul. Klasztornej mają szczególnie ważną wartość historyczną. Wraz z basztami, bramami i bastejami stanowią unikalny kompleks umocnień obronnych wznoszonych w okresie od XIII do XV w., jeden z najcenniejszych zespołów gotyckiej architektury obronnej w Polsce. Rewaloryzacja i rekonstrukcja przedmiotowego zabytku umożliwi przywrócenie mu statusu świadectw minionych wieków.

Zaplanowane prace:

– roboty przygotowawcze, wykopy, rozbiórki, fundamenty,

– odbudowa oraz konserwacja muru z kamienia i muru ceglanego,

– wzmocnienie fundamentu izolacji części podziemnej szlamem,

– odbudowa oraz konserwacja elewacji północnej oraz południowej,

– zagospodarowanie terenu wokół muru.

Budżet zadania: 972 553,01 zł
Kwota dofinansowania: 957 475,74 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego