Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3

Dotyczy dofinansowania miejsc opieki w Żłobku Miejskim „Leśna Polana” przy ul. Krasińskiego 5.

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 34.560,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 516.700,00 zł

Zadanie realizowane jest w celu zwiększenia dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobku i dla dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia, a także podwyższenia standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.