Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłówce

Pomorze Zachodnie

Projekt pn. „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłówce” jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt polega na sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej obejmującej:

  1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Kwota dofinansowania: 46 200 zł