Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

flaga polska
Godło Polski

Projekt pn.

Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

jest dofinansowany w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej). Jego celem jest modernizacja i naprawa wewnętrznego ciągu komunikacyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy typu B w Stargardzie przy ul. Brzozowej 26.

Budżet zadania: 150 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł