Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie

Pomorze Zachodnie

Projekt pn. „Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”

jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt polega na modernizacji istniejącego asfaltowego placu przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie os. Zachód B 15, wykorzystywanego jako boisko do koszykówki.

W ramach niniejszego projektu planuje się:

  1. adaptację istniejącego boiska do piłki koszykowej o podbudowie asfaltowej, o wymiarach 16m x 30m, na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 16m x 30m,
  2. montaż piłkochwytu,
  3. montaż dwóch koszy do koszykówki,
  4. montaż słupków do siatkówki.

Budżet zadania: 280 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł