Poprawa bezpieczeństwa w miejscu publicznym – przejście dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 

Nazwa zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w miejscu publicznym – przejście dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 158 821,39 zł

Rok realizacji: 2022

Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze  szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

W ramach zadania zaplanowano realizację następujących efektów:

  • Wyniesione przejście dla pieszych z doświetleniem: 1 szt.
  • Spotkania edukacyjno-profilaktyczne: ich liczba zostanie ustalona we wstępnej fazie realizacji projektu: więcej niż 15 szt.