Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Śniadeckiego 19 A,B realizowanego przez STBS

Projekt pn. „Budowa budynku mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Jana Śniadeckiego 19 A,B realizowanego przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.” jest dofinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w ramach finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu 16 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania.

Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalnego z 16 lokalami mieszkalnymi na wynajem dla osób uprawnionych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta.

Budżet zadania: 7 056 869,66 zł

Kwota dofinansowania: 5 645 495,72 zł