Od zależności ku samodzielności

Projekt pn.

Od zależności ku samodzielności

jest dofinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, którego celem jest prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Projekt skierowany jest do dorosłych osób z ASD z terenu Miasta Stargard. Bezpośrednim jego efektem będzie zwiększenie samodzielności uczestników, dorosłych osób ze spektrum autyzmu poprzez realizowane treningi w mieszkaniach wspomaganych.

 Budżet zadania: 138 300,00 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł