Prace remontowe na Międzynarodowym Cmentarzu Jeńców Wojennych przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie – ETAP II

flaga polska
Godło Polski

Zadanie pn.

Prace remontowe na Międzynarodowym Cmentarzu Jeńców Wojennych przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie – ETAP II,

jest dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego Groby i cmentarze Wojenne w kraju.

Zadanie polega na kontynuacji prac remontowych na terenie Międzynarodowego Cmentarza Jeńców Wojennych przy ul. Wł. Reymonta w Stargardzie.

Zaplanowany zakres prac:

  • Remont konserwatorski pomnika żołnierzy francuskich z okresu II wojny światowej – obejmuje m.in. prace związane z oczyszczeniem wszystkich elementów pomnika, wzmocnieniem jego powierzchni, uzupełnienie spoin, ubytków, hydrofobizacja.
  • Remont konserwatorski pomnika włoskiego z nazwiskami zmarłych jeńców – obejmuje m.in. oczyszczenie elementów pomnika, wyprostowanie elementów metalowych, wymiana śrub kotwiących, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie powierzchniowe,
  • Wykonanie tablicy informacyjnej – informującej o kwaterach jeńców wojennych zmarłych w okresie II Wojny Światowej.

Realizacja projektu przyczyni się do zabezpieczenia elementów istniejącego Międzynarodowego Cmentarza Wojennego, poprawy jego estetyki i odporności dotychczas uszkodzonych elementów na warunki atmosferyczne. Jednocześnie, z uwagi na odwiedzanie cmentarza przez obywateli różnych narodowości, wpłynie pozytywnie na wizerunek i dbałości o historię.

Budżet zadania: 279 479,00 zł

Kwota dofinansowania: 210 000,00 zł

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.