Sportowa Polska

flaga polska
Godło Polski

Projekt pn.
Wymiana podłogi w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 11 oraz budowa boiska do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie

jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt ma na celu promowanie aktywności fizycznej zarówno wśród społeczności szkolnej, jak i lokalnej. Będzie ofertą spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, a uczniom i nauczycielom szkół umożliwi realizację kreatywnych zajęć wychowania fizycznego na terenie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych obiektów przyszkolnej infrastruktury sportowej.

W ramach zadania planuje się:
1/ w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 11 – wymianę nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej,
2/ w Szkole Podstawowej nr 8 – budowę boiska do koszykówki, z możliwością również gry w piłkę siatkową, wraz z infrastrukturą.
W ramach kompleksu rekreacyjno-sportowego powstanie m.in:
– strefa street workout wyposażona w zestaw urządzeń do ćwiczeń wzmacniających, poprawiających koordynację ruchową oraz zmysł równowagi,
– sprawnościowy placu zabaw, wyposażony w zestaw urządzeń takich jak: drabinki, przeplotnie poziome, uchwyty do podciągania, kółka gimnastyczne itp.
Przy kompleksie rekreacyjno-sportowym ustawione zostaną także stojaki na rowery.

Budżet zadania: 655 009,00 zł
Kwota dofinansowania: 216 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

MSiT