Wsparcie na objęcie udziałów w STBS jako udział Miasta w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez TBS

Projekt pn. Wsparcie na objęcie udziałów w STBS jako udział Miasta w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez TBS” jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wsparcie przeznaczone jest na objęcie udziałów w Stargardzkim TBS Sp. z o. o. w związku z realizacją przez Spółkę przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowy budynku przy ul. Kościuszki 72. Powstałe 14 mieszkań zostanie wynajętych osobom wyłonionym w naborze przeprowadzonym przez Miasto w oparciu o kryteria i zasady określone w uchwale Nr XXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 840 ze zm.).

Najemcy ww. mieszkań będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.

Budżet zadania: 5 009 502,33 zł

Kwota dofinansowania: 500 950 zł