Prace remontowe na kwaterze Saperów Wojska Polskiego zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie – ETAP I

flaga polska
Godło Polski

Zadanie pn.

Prace remontowe na kwaterze Saperów Wojska Polskiego zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie – ETAP I,

jest dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu rządowego Groby i Cmentarze Wojenne w kraju.

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac remontowych na Kwaterze Saperów Cmentarza Komunalnego w Stargardzie w obrębie istniejących 32 szt. nagrobków wykonanych z lastriko, które na przestrzeni lat zostały zniszczone, są popękane, uszkodzone.

Planowany zakres prac obejmuje:

  • niezbędne roboty przygotowawcze,
  • rozebranie chodników i obrzeży,
  • wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej,
  • naprawę/odbudowę 32 nagrobków saperów wojska polskiego pochowanych do 1945 roku,
  • zagospodarowanie terenu.

Remont części istniejącej Kwatery Saperów Wojska Polskiego przyczyni się do zachowania materialnego świadectwa najważniejszych wydarzeń historii Polski. Rezultatem projektu będzie wzrost zainteresowania odbiorców, zarówno mieszkańców Stargardu, jak i turystów.

Budżet zadania: 384 994,99 zł

Kwota dofinansowania: 297 299,20 zł

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego