Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 realizowanego przez STBS

Projekt pn. Budowa budynku mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 realizowanego przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.” jest dofinansowany z Funduszu Dopłat w ramach finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta w budowie budynku z 14 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.

Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalnego z 14 mieszkaniami na wynajem dla osób o średnich dochodach, które nie są w stanie zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie (poprzez zakup mieszkania), natomiast ich dochód przekracza kryteria uprawniające do przydziału lokalu komunalnego.

Budżet zadania: 4 516 827,08 zł

Kwota dofinansowania: 1 303 564,77 zł