Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie, poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami – zakup lupy elektronicznej

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie, poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami – zakup lupy elektronicznej” jest dofinansowany ze środków programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III” w ramach Umowy nr PWRMR-04/2023.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi oraz zwiększanie uczestnictwa w powszechnej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie.

Budżet zadania: 3 999,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 199,45 zł