Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej stargardzkich dzieci i młodzieży

Projekt pn.

Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej stargardzkich dzieci i młodzieży

jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Projekt zakresem obejmuje realizację przez stargardzkie publiczne szkoły podstawowe oraz OSiR Stargard Sp. z o.o. zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Głównym celem zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej przy jednoczesnej profilaktyce wad postawy- przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, ich korelacja oraz kompensacja ujemnych skutków obciążenia pracą szkolną i nieprawidłowych nawyków, w tym postawy wymuszonej pracą przy komputerze podczas nauki zdalnej.

Planuje się realizację 428 godzin zajęć sportowych skierowanych do uczniów w wieku 7-15 lat.
Zajęcia prowadzone w kilkunastoosobowych grupach realizowane są w okresie 01.03.2022 – 08.12.2022 r.

Budżet zadania: 60 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Dofinansowanie - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej