Posiłek w szkole i w domu

Projekt pn. „Posiłek w szkole i w domu” edycja 2024 jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 moduł 1 i 2.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym warunek – do 200% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Beneficjenci pomocy otrzymują wsparcie w postaci posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w celu przygotowania posiłku.

Program realizowany od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Budżet zadania: 750 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 450 000,00 zł