Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie, poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie, poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami” jest dofinansowany ze środków programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III” w ramach Umowy nr PWRMR-02/2023.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi oraz zwiększanie uczestnictwa w powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie.

Budżet zadania:  104 806,76 zł

Kwota dofinansowania: 57 643,72 zł