Organizacja zajęć sportowych w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej młodych mieszkańców Stargardu

Projekt pn.

Organizacja zajęć sportowych w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej młodych mieszkańców Stargardu.

jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Projekt zakresem obejmuje realizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej dzieci szkolnych oraz nabycia podstawowych umiejętności pływania.

Głównym celem zajęć będzie aktywizacja sportowa i upowszechnienie aktywności fizycznej  dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz nabycie umiejętności pływania przy jednoczesnej profilaktyce wad postawy – przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy, a poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych uczniowie zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystania z akwenów.

Planuje się realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas podstawowych I – III. Zajęcia prowadzone w wieloosobowych grupach realizowane  w okresie 01.08.2022 – 08.12.2022 r.

Miejscem realizacji projektu będą:

1/ Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy Osiedlu Zachód B15 posiadająca obiekt pływacki,

2/ Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Sp. z o.o. przy ulicy Szczecińskiej 35.

Budżet zadania: 30 000 zł

Kwota dofinansowania: 15 000  zł

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Program powszechnej nauki pływania - plakat