Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety w budynku Urzędu Miejskiego

Projekt pn.
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety w budynku Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. H.S. Czarnieckiego 17
jest dofinansowany ze środków programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych poprzez dostosowanie toalety w budynku Urzędu Miejskiego w Stargardzie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowy remont łazienki zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17.

Remont łazienki, oprócz stolarki drzwiowej specjalnie oznakowanej i odpowiednio wyposażonej obejmie nowe ściany działowe, płytki na posadzkach i ścianach, montaż specjalnej armatury sanitarnej, a także bezprzewodowy system przywoławczy i tabliczki informacyjne z dodatkowym opisem w języku Breille’a.
Zaplanowano też kontrastowe kolory ścian i posadzek z myślą m.in. o osobach niedowidzących.

Budżet zadania: 52 454,68 zł
Kwota dofinansowania: 14 926,12 zł