Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety w budynku Urzędu Miejskiego – ratusz

Projekt pn.
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety w budynku Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ratusz Rynek Staromiejski 1
jest dofinansowany ze środków programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych poprzez dostosowanie toalety w budynku Urzędu Miejskiego w Stargardzie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie oznakowanie łazienki zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 1 oraz zamontowanie bezprzewodowego systemu przywoławczego.

Budżet zadania: 4 027,34 zł
Kwota dofinansowania: 1 145,99 zł