MALUCH+

Dotacja celowa z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.

Dotyczy dofinansowania miejsc opieki w Żłobku Miejskim „Leśna Polana” przy ul. Krasińskiego 5.

Program realizowany jest w celu zwiększenia dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia, a także podwyższenia standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Dofinansowanie: 30 720,00 zł

Całkowita wartość: 516 700,00 zł