Młodzi ekolodzy zmieniają świat

Zadanie pn.

„Młodzi ekolodzy zmieniają świat” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w  Szczecinie

Projekt zakresem obejmuje modernizację i wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 10 w  Stargardzie w nowe meble, nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Głównym celem zadania jest zwiększenie aktywności uczniów w zakresie ekologii, poprzez stworzenie szkolnej pracowni ekologicznej na miarę XXI wieku, stanowiącej niezbędny warunek gwarantujący pozyskanie wiedzy, zrozumienie i przyswojenie jej oraz umiejętne wykorzystanie w życiu codziennym.

Planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci propagowania postaw ekologicznych śród dzieci i młodzieży szkół stargardzkich, zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez udział w zajęciach w  szkolnej pracowni ekologicznej.

Budżet zadania: 49 480,84 zł

Kwota dofinansowania: 44 532,76 zł

Młodzi ekolodzy zmieniają świat - plakat