Laboratoria Przyszłości

Gmina Miasto Stargard przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia
i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości 11 stargardzkich szkół podstawowych oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Stargardzie otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 1 665 000 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości pozwoliło na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Dzięki przyznanym środkom szkoły zakupiły wyposażenie techniczne oraz pomoce dydaktyczne, m.in. takie, jak: drukarki 3D oraz laptopy do ich obsługi, mikrokontrolery, lutownice, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, zestawy klocków edukacyjnych, mikroporty, mikroskopy, miksery dźwięku, długopisy 3D, roboty edukacyjne, wyposażenie stanowisk do pracy technicznej, gogle wirtualnej rzeczywistości.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania zarówno w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych np.: chemii, fizyki, matematyki, przyrody, plastyki, techniki, muzyki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań.