Budowa 33 mieszkań w budynku przy ul. Śniadeckiego 13 w Stargardzie

Projekt pn. Budowa 33 mieszkań w budynku przy ul. Śniadeckiego 13 w Stargardzie” jest dofinansowany z Funduszu Dopłat w ramach finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta w budowie budynku z 14 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Projekt dotyczy budowy budynku mieszkalnego z 33 mieszkaniami na wynajem dla osób uprawnionych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta.

Budżet zadania: 12 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 791 632,00 zł (Fundusz Dopłat) oraz 1 200 000,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)

Plakat Śniadeckiego 13