Prace remontowe na Międzynarodowym Cmentarzu Jeńców Wojennych przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie – ETAP I

flaga polska
Godło Polski

Zadanie pn.

Prace remontowe na Międzynarodowym Cmentarzu Jeńców Wojennych przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie – ETAP I,

jest dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu rządowego Groby i Cmentarze Wojenne w kraju.

Zadanie polega na realizacji prac remontowych na terenie Międzynarodowego Cmentarza Jeńców Wojennych przy ul. Wł. Reymonta w Stargardzie.

Zaplanowany zakres prac:

1) prace na istniejącym ogrodzeniu Międzynarodowego Cmentarza Wojennego w Stargardzie (część wejściowa od strony od ul. Wł. Reymonta):

  1. a) część betonowa obejmuje m.in. skucie uszkodzonych fragmentów tynku, oczyszczenie, impregnację biologiczną natryskową, naprawę istniejących rys, wyrównanie i uzupełnienie tynku oraz hydrofobizacja;
  2. b) część stalowa obejmuje m.in.: dokładne oczyszczenie konstrukcji stalowej, odtłuszczenie, miniowanie elementów metalowych, dwukrotne malowanie farbą elementów metalowych ogrodzenia.

2) prace przy pomniku na placu centralnym Międzynarodowego Cmentarza Wojennego w Stargardzie, poświęconemu jeńcom i żołnierzom pochowanym na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie:

  1. a) pomnik (m.in.: przycięcie gałęzi drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie, oczyszczenie chemiczne powierzchni, usunięcie zaprawy cementowo-wapiennej, wzmocnienie powierzchni kamienia, naprawę pęknięć i rys, uzupełnienie ubytków, malowanie drobnych elementów metalowych, oczyszczenie liter),
  2. b) schody i posadzka na którym usytuowany jest pomnik (m.in.: oczyszczenie mechaniczne, naprawę pęknięć i rys, uzupełnienie ubytków).

Realizacja projektu przyczyni się do zabezpieczenia elementów istniejącego Międzynarodowego Cmentarza Wojennego, poprawy jego estetyki i odporności dotychczas uszkodzonych elementów na warunki atmosferyczne. Jednocześnie, z uwagi na odwiedzanie cmentarza przez obywateli różnych narodowości, wpłynie pozytywnie na wizerunek i dbałości o historię.

Budżet zadania: 337 204,53 zł

Kwota dofinansowania: 174 000,00 zł

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego