Likwidacja barier w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 2

Projekt pn.
Likwidacja barier w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie poprzez zakup podnośnika transportowo-kąpielowego
jest dofinansowany ze środków programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie uczestnictwa w powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie, poprzez zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla osób niepełnosprawnych do potrzeb dzieci oraz opiekunów placówki edukacyjnej.

Budżet zadania: 3 350,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 842,50 zł