Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie, poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami – zakup lup elektronicznych

Projekt pn.

„Zwiększenie dostępności do powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie, poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami – zakup lup elektronicznych” jest dofinansowany ze środków programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III” w ramach Umowy nr PWRMR-01/2023.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi oraz zwiększanie uczestnictwa w powszechnej edukacji szkolnej dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.

Budżet zadania:  7 998,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 398,90 zł