Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu

Projekt pn.

Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu

jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Projekt zakresem obejmuje realizację przez stargardzkie publiczne szkoły podstawowe zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Głównym celem zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej przy jednoczesnej profilaktyce wad postawy i kompensacji ujemnych skutków obciążenia pracą szkolną, również nauką w formie zdalnej.

Planuje się realizację 666 godzin zajęć sportowych skierowanych do uczniów w wieku 7-15 lat.
Zajęcia prowadzone w kilkunastoosobowych grupach realizowane są w okresie 15.02.2021 – 08.12.2021 r.

Budżet zadania: 79 920,00 zł

Kwota dofinansowania: 39 960,00 zł
​​

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.