Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie

MSiT

Projekt pn. „Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 roku.

Projekt polega na adaptacji istniejącego asfaltowego placu przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie (os. Zachód B 15) wykorzystywanego jako boisko do piłki nożnej.

W ramach niniejszego projektu planuje się:

  1. adaptację istniejącego boiska do piłki nożnej o podbudowie asfaltowej na boisko sportowe do piłki nożnej z bezpieczną nawierzchnią o wymiarach 18m x 37m (o polu gry 14 m x 31 m) wraz z wykonaniem linii,
  2. montaż 2 piłkochwytów o wysokości 4 m i długości 18 m zamontowanych za bramkami,
  3. montaż 2 bramek do piłki nożnej,
  4. montaż 4 szt. chorągiewek.

Budżet zadania: 300 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł