Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej dzieci szkolnych oraz nabycia podstawowych umiejętności pływania

Projekt pn.

Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej dzieci szkolnych  oraz nabycia podstawowych umiejętności pływania

jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Projekt zakresem obejmuje realizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej dzieci szkolnych oraz nabycia podstawowych umiejętności pływania.

Głównym celem zajęć będzie aktywizacja sportowa i upowszechnienie aktywności fizycznej  dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz nabycie umiejętności pływania przy jednoczesnej profilaktyce wad postawy – przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy, a poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych uczniowie zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystania z akwenów.

Planuje się realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas podstawowych I – III. Zajęcia prowadzone w wieloosobowych grupach realizowane  w okresie 13.09.2021 – 08.12.2021 r.

Miejscem realizacji projektu będą 2 stargardzkie szkoły podstawowe posiadające obiekt pływacki tj.:

  1. Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Kuśnierzy 7,
  2. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy Osiedlu Zachód B15.

Budżet zadania: 30 000 zł

Kwota dofinansowania: 15 000 zł
​​

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.