Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych w dostępie do ich rehabilitacji

Projekt pn.

Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych w dostępie do ich rehabilitacji, jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze D – likwidacja barier transportowych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach Umowy nr PWRMR-12/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Celem projektu jest likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji i rewalidacji.

Kwota dofinansowania: 135 000,00 zł