Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie – zakup wyposażenia

Zadanie pn.

Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie,

jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Promesa dla Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zadanie polega na zakupie wyposażenia do Książnicy Stargardzkiej.

Dofinansowanie:  948 426,16 zł

Całkowita wartość zadania: 1 287 134,69 zł