Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Iceland Liechtenstein Norway grants

Projekt pn.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”

jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr MFEOG.07.04.11-16-0128/21-00 z dnia 09.03.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie, poprzez głęboką termomodernizację i uzyskanie standardu energetycznego „pasywnego” oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.

Zakres projektu:

  1. Przeprowadzenie termomodernizacji budynku SP3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie.
  2. Realizacja planu komunikacji – zwiększenie wiedzy mieszkańców nt. MF EOG i NMF, z uwzględnieniem termomodernizacji SP3 i działania edukacyjne (m.in. poprzez stronę internetową, social media, broszury informacyjne, tablice pamiątkowe, ulotki, gazetki szkolne, konkursy dla uczniów, konferencje prasowe, materiały informacyjne w mediach lokalnych i regionalnych).
  3. Realizacja planu edukacyjnego – zwiększenie wiedzy odbiorców na temat efektywności energetycznej poprzez konkursy, utworzenie kółka ekologiczno-przyrodniczego, debatę szkolną na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zorganizowanie ścieżki edukacyjnej, warsztaty dla uczniów i rodziców.

Okres realizacji projektu: 2023 – 2024 r.

Budżet zadania: 4 655 437,63 zł

Kwota dofinansowania: 3 258 806,32 zł