E-urząd – przyjazna administracja w Urzędie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

PROJEKT NR Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09
PN.: „E – URZĄD – PRZYJAZNA ADMINISTRACJA W URZĘDIE MIEJSKIM W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM”
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego była Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Celem podstawowym projektu było zapewnienie powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie w ramach działań Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Przedmiotem projektu było dostosowanie infrastruktury technicznej i informatycznej Urzędu Miejskiego do wymagań Unii Europejskiej w zakresie standardu obsługi interesantów, sposobów archiwizacji oraz bezpieczeństwa danych i dokumentów pozostających w obiegu administracyjnym. Inwestycja została przeprowadzona w budynku Urzędu Miejskiego oraz w gmachu Ratusza.

W wyniku zrealizowanej inwestycji został zakupiony i zaimplementowany Zintegrowany System Obiegu Dokumentów, oprogramowania infrastruktury klucza publicznego, stworzono Biuro Obsług Interesanta poprzez rozbudowę sieci logicznej i energetycznej o długości 2000 m, zakupiono 2 kioski informacyjne dla petentów , połączono gmach Ratusza z Urzędem Miejskim poprzez położenie łącza światłowodowego z elementami aktywnymi o długości 3000 m.

Całkowita wartość projektu wynosi: 438 073,95 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 290 697,34 zł.

e-urząd przyjazna administracja

Prezentacja

E-urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim