Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania

interreg

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie

/ Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Lider projektu: Gmina Miasto Stargard

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 2 w Stargardzie

Partner projektu: Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej w Eberswalde

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Średnich w Barnim

Celem głównym projektu jest rozszerzenie wspólnych ofert edukacji i kształcenia zawodowego, w celu trwałego zabezpieczenia potencjału specjalistów w Euroregionie Pomerania. W obu szkołach wdrożona zostanie transgraniczna oferta edukacyjna w zakresie orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem.

Najważniejsze rezultaty w projekcie związane są z zainicjowaniem współpracy transgranicznej,
na bazie wspólnie opracowanych i wdrożonych ofert tworzących Bilateralny Program. W ramach projektu nastąpi poprawa warunków tworzenia i wdrażania wspólnej oferty edukacyjnej poprzez uzupełniające inwestycje na rzecz infrastruktury. Powstaną dwa Centra Orientacji Zawodowej
i Zarządzania Zdrowiem, w których będą prowadzone działania rozszerzające wspólną ofertę kształcenia ogólnego, zawodowego i językowego, co przyczyni się do znacznego wzrostu liczby dzieci z podstawową znajomością języka, podejścia do zdrowia i orientacji zawodowej oraz zastosowania innowacyjnych metod edukacyjnych w obu krajach i szkołach. Podejmowane działania mają na celu trwałe zabezpieczenie potencjału specjalistów w Regionie, świadomych predyspozycji zawodowych
i zdrowotnych.

Grupy docelowe: uczniowie, uczennice, nauczyciele, mieszkańcy obszaru wsparcia, przedsiębiorcy obszaru wsparcia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Budżet zadania: 2 960 685,92 euro

Budżet zadania dla miasta Stargard: 1 480 637,65 euro

Kwota dofinansowania dla miasta Stargard: 1 258 542,00 euro

Link do strony internetowej projektu pn. „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”:

www.stargard-eberswalde.eu

Transgraniczny Most Przyszłości