Kontakt – projekt indywidualizacja nauczania

Biuro Projektu:

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
Ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński

Koordynator Projektu:

Alicja Terlikowska,
tel/fax. 91 578 31 68,
a.terlikowska@um.stargard.pl

Asystent Koordynatora Projektu:

Elżbieta Olewska,
tel. 91 578 32 13,
e.olewska@um.stargard.pl