Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA II

Fundusze EU Zachodniopomorskie

Projekt pn.: Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA II 2007 – 2013

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa jest Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie. Partnerami projektu są Gmina Miasto Stargard Szczeciński oraz Gmina Miejska Wałcz.

CELEM GŁÓWNYM projektu było stworzenie warunków dla rozwoju jednolitego systemu szkolenia młodzieży piłkarskiej oraz wzmocnienia znaczenia sportu amatorskiego i półprofesjonalnego w życiu społecznym. Realizacja celu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności czynnego uprawiania piłki nożnej wśród młodzieży, utrwalając właściwe wzorce utrzymywania sprawności fizycznej wśród kolejnych pokoleń mieszkańców Stargardu Szczecińskiego oraz regionu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch boisk do piłki nożnej w Wałczu i Stargardzie Szczecińskim. Dla prawidłowego funkcjonowania obiektów wykonano instalację odwadniającą. Płyta boisk pokryta została nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z niezbędną podbudową. Boiska wyposażone są w linie z taśmy w kolorze białym, przystosowane do nawierzchni sztucznych, bramki i chorągiewki. Wokół nawierzchni trawiastej ułożono chodnik zapewniający swobodne poruszanie się zawodników rezerwowych, trenerów i opiekunów grup zorganizowanych. Obiekty zostały wyposażone w oświetlenie o mocy min. 200 lux, zgodnie z wymogami stawianymi EUROBOISKOM. Boiska ogrodzone są wysokim ogrodzeniem z siatki, tzw. piłkochwytami, które zapobiegają wypadnięciu piłki poza obiekt. Obiekty spełniają wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i organizacji ruchu w miejscach wrażliwych. Projekt trybun w Stargardzie Szczecińskim uwzględnia odpowiednie wytyczenie i oznakowanie ścieżek ewakuacyjnych.

Obiekty są pełnowymiarowymi boiskami do piłki nożnej zgodnie z wymaganiami polskich i międzynarodowych organizacji piłkarskich. Wykorzystane zostały nowoczesne rozwiązania technologiczne – sztuczna trawa III generacji o znacząco ulepszonych parametrach użytkowych oraz usprawnienie organizacji przebiegu zajęć na płycie boiska. Duży rozmiar boiska umożliwia wyodrębnienie dwóch osobnych pól gry, w szczególności na potrzeby drużyn mniej licznych lub dziecięcych. Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych jako widzów lub uczestników imprez tematycznych.

Całkowita wartość projektu Gminy Miasto Stargard Szczeciński: 4 742 214,96 zł
Wartość dofinansowania: 2 238 287,50 zł