Bramy które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau

Interreg IV A

Projekt Nr.: INT-10-0017 „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Projekt polega na odtworzeniu w dwóch miastach: w Bernau i w Stargardzie Szczecińskim zabytkowych bram, będących częściami średniowiecznych murów miejskich. Wspólne działanie Partnerów projektu ma na celu podniesienie walorów turystycznych obu miejscowości oraz – poprzez wspólne działania społeczności – przyciągnięcie do tych miast większej ilości turystów. Realizacja projektu da również podstawę do dalszej efektywnej współpracy i przyczyni się do utrzymania postulowanego w Programie Interreg IVA efektu transgraniczności.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskim dawnej świetności i przystosowanie jej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zakres prac budowlanych w Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskich obejmować będzie:

– wykonanie renowacji ścian poprzez dezynfekcję, oczyszczenie, zmycie, hydrofobizację i impregnację elementów ceramicznych  wraz z odkopywaniem obiektu i wykonaniem izolacji części poniżej terenu;
– wykonanie renowacji ścian poprzez dezynfekcję, oczyszczenie, zmycie, hydrofobizację i impregnację elementów ceramicznych wraz z odkopywaniem obiektu i wykonaniem izolacji części poniżej terenu;
– usunięcie wszystkich cementowych i zniszczonych fug i napraw murów – wykucie i oczyszczenie spoin;
– naprawa części murów, gzymsów i sterczyn poprzez usunięcie rozwarstwionych się cegieł i wstawianie kształtek ceramicznych a także wykonanie „zszyć”;
– wymiana tynków zewnętrznych;
– naprawa dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami;
– wykonanie pełnego spoinowania zarówno cegieł jak i kamieni;
– renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
– wykonanie prac adaptacyjnych, poprawienie warunków sanitarnych, wymiana instalacji wewnętrznywykonanie renowacji ścian poprzez dezynfekcję, oczyszczenie, zmycie, hydrofobizację i impregnację elementów ceramicznych wraz z odkopywaniem obiektu i wykonaniem izolacji części poniżej terenu;

– usunięcie wszystkich cementowych i zniszczonych fug i napraw murów – wykucie i oczyszczenie spoin;

– naprawa części murów, gzymsów i sterczyn poprzez usunięcie rozwarstwionych się cegieł i wstawianie kształtek ceramicznych a także wykonanie „zszyć”;

– wymiana tynków zewnętrznych;

– naprawa dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami;

– wykonanie pełnego spoinowania zarówno cegieł jak i kamieni;

– renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

– wykonanie prac adaptacyjnych, poprawienie warunków sanitarnych, wymiana instalacji wewnętrznych.

Końcowym rezultatem projektu będzie, oprócz wymiaru materialnego, przybliżenie mieszkańcom miast historii Bernau i Stargardu Szczecińskiego, a także zmobilizowanie ich do poszerzania wiedzy o regionie i możliwościach jego promocji w sferze turystyki kulturowej, jak również zapoznanie z formami promocji dziedzictwa kulturowego jako głównej atrakcji turystycznej obu miast.

Aby utrzymać transgraniczny efekt inwestycji, po realizacji projektu zaplanowano m.in.:

Organizację wspólnych półkolonii/wyjazdów dzieci i młodzieży ze Stargardu i Bernau, organizowanych corocznie w miesiącach letnich (wakacje). W ramach wyjazdów, młodzi ludzie z Niemiec i Polski uczestniczyć będą w warsztatach: fotograficznych, plastycznych, ceramicznych, itd. (w każdym roku odbywać się będą innego rodzaju warsztaty). Efekty tych warsztatów będą wystawiane w Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskim i przy Bramie Młyńskiej w Bernau, tak by stanowiły one świadectwo współpracy Partnerów. Efekty prac młodzieży stanowić tez będą dodatkową atrakcję podnoszącą walory turystyczne Bram.

Organizację stoisk tematycznych podczas „Dni Stargardu” w Stargardzie Szczecińskim oraz Święta Husów (Bernauer Hussitenfestspiele) w Bernau, (imprezy te organizowane są pod koniec czerwca – okres wzmożonego ruchu turystycznego). Stoiska te poświęcone będą historii powstawania Bram będących przedmiotem niniejszego wniosku oraz promocji ich walorów turystycznych. Posłużą również promocji Stargardu i Bernau oraz walorów turystycznych i poznawczych obu regionów.

Współpracę bractw rycerskich – Bractwa Gryf ze Stargardu oraz Kruczego Bractwa z Bernau. Oba bractwa od kilku lat kultywują tradycję oręża oraz uczestniczą w pokazach i inscenizacjach walk, stanowiąc wielką atrakcję turystyczną. Średniowieczne bramy miejskie, które będą odbudowane w wyniku realizacji projektu posłużą za tło dla inscenizacja walk rycerskich oraz jarmarków, które organizowane będą przez „rycerzy”.

W ramach promocji Partnerzy Projektu zaplanowali opracowanie broszur informacyjnych o polsko – niemieckim projekcie, przygotowanie folderów – albumów dotyczących Bramy Młyńskiej w Bernau i Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim, publikacje o projekcie w lokalnej prasie i mediach oraz umieszczenie informacji na stronach internetowych partnerów.

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Budżet zadania: 1 223 298,69 EUR
Budżet zadania po stronie polskiej: 794 573,95 EUR
Kwota dofinansowania po stronie polskiej: 493 647,22 EUR

Okres realizacji projektu: kwiecień 2011 r. – grudzień 2012 r.