Dwa miejsca z historią- przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim

Gemeine region - wspólny region

Projekt-Nr.: INT-09-0037 Projekt pn.: „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840 m2) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m2) w Stargardzie Szczecińskim

We współpracy z miastem Neubrandenburg zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Branderburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007- 2013 wniosek partnerski o dofinansowanie projektu pn. „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840 m2) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m2) w Stargardzie Szczecińskim”. 

Projekt miał za zadanie konsolidację współpracy miast Neubrandenburg i Stargard Szczeciński. Efektem przedsięwzięcia jest instalacja dwóch korespondujących wystaw na rozszerzonych powierzchniach wystawienniczych muzeów w dwóch historycznych i zabytkowych budowlach gotyku ceglanego, „Klasztorze Franciszkanów” i „Bastei” oraz remont „Bastei” w Stargardzie Szczecińskim. W klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu powstało ok. 840 m2, a w Bastei w Stargardzie Szczecińskim ok. 360 m2 nowej powierzchni wystawienniczej wraz z niezbędnymi powierzchniami pomocniczymi (obszar wejścia, obszar kas, pomieszczenia sanitarne i magazynowe itp.).

Budżet zadania wyniósł około 4 580 098,33 euro, w tym 2 485 000,76 euro dla Stargardu Szczecińskiego. Dofinansowanie projektu wyniosło 85% wydatków.

Dwa miejsca z historią