Cyfrowa Gmina

Fundusze Europejskie - Cyfrowa Polska

Gmina Miasto Stargard realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Cel projektu: Wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Gminy oraz jednostek jej podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Gmina Miasto Stargard środki z programu przeznaczy na działania w następujących obszarach:

  • Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy zdalnej.
  • Edukacja pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych.
  • Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 10.02.2022 r.

Zakończenie realizacji projektu: 09.06.2023 r.

Budżet projektu: 1 369 600,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 369 600,00 zł