Internetowy dziennik budowy

27/12/2010

Umowa na roboty budowlane podpisana

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Gminy Miasto Stargard Szczeciński podpisali umowę z Firmą Budowlano Konserwatorską „Podgórski” Tomasz Podgórski na wykonanie remontu Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim w zakresie wzmocnienia fundamentów. Umowa swoim zakresem obejmuje:

1) roboty wzmacniające i zabezpieczające konstrukcję obiektu,
2) wzmocnienie fundamentów systemem iniekcji strumieniowej typu jet grounting,
3) poszerzenie istniejących fundamentów u ich podstawy (opaska fundamentowa),
4) roboty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury podziemnej,
5) instalację systemu pomiarowo-ostrzegawczego sterowanego komputerowo,
6) odtworzenie nawierzchni.

04/04/2011

Z niecierpliwością oczekujemy na pierwsze efekty

4 kwietnia 2011 r. Firma Budowlano Konserwatorska „Podgórski” Tomasz Podgórski rozpoczęła realizację prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem fundamentów Bramy Wałowej.

27/04/2011

Pierwszy odbiór częściowy

Po niespełna pięciu miesiącach od podpisania umowy na wykonanie remontu Bramy Wałowej w dniu dzisiejszym Gmina Miasto Stargard Szczeciński odebrała część prac o łącznej wartości 278 000,00 zł netto. W okresie od 27 grudnia 2010 r. do 27 kwietnia 2011 r. zrealizowane zostały roboty wzmacniające i zabezpieczające konstrukcję obiektu oraz częściowe wzmocnienie fundamentów systemem iniekcji strumieniowej jet grounting.
Metoda jet-grounting polega na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem (ok. 300 bar). Technologia ta stanowi jedno z najnowocześniejszych i najmniej inwazyjnych rozwiązań stosowanych obecnie w budownictwie. W tym okresie zrealizowano również większość prac związanych z instalacją systemu pomiarowo-ostrzegawczego sterowanego komputerowo. System ten w czasie rzeczywistym dokonuje właściwych pomiarów monitorujących stan konstrukcji Bramy, m.in. osiadanie, siły w ściągach, przyporach, wiązarach, system czujników zegarowych na spękaniach, pomiar wychyleń ściany. Ogólny stan zaawansowania prac ocenia się na około 37%.

18/05/2011

Kolejny odbiór częściowy

Po 21 dniach od pierwszego odbioru częściowego Wykonawca prac – Firma Budowlano Konserwatorska „Podgórski” Tomasz Podgórski – ukończył prace związane ze wzmocnieniem fundamentów Bramy Wałowej metodą jet grounting. Ukończono także prace związane z instalacją systemu pomiarowo-ostrzegawczego. W okresie od 27 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r. rozpoczęto również poszerzenie istniejących fundamentów wraz z odtworzeniem nawierzchni wokół zabytku. Ogólny stan zaawansowania prac ocenia się na około 80%.

06/06/2011

Zakończono wzmocnienie fundamentów Bramy Wałowej

To już koniec pierwszego etapu prac związanych z renowacją Bramy Wałowej. Roboty budowlane dobiegły końca, w dniu dzisiejszym odebrano ostatnie prace związane ze wzmocnieniem i poszerzeniem istniejących fundamentów wraz z odtworzeniem nawierzchni. Łączna wartość zrealizowanej umowy wyniosła 737 897,01 zł netto.

12/07/2012

Podpisanie umowy na wykonanie robót remontowo-konserwatorskich

W dniu dzisiejszym Gmina Miasto Stargard Szczeciński podpisała umowę na wykonanie robót remontowo-konserwatorskich Bramy Wałowej przy ulicy Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim. Wykonawcą robót jest firma „Kielart” Konserwacja Zabytków Sp. z o.o. Umowa obejmuje realizację następujących robót remontowo-konserwatorskich:
1) wzmocnienie ścian Bramy
2) wykonanie przepony izolacyjnej poziomej
3) rozbiórka istniejących stropów wraz z wykonaniem nowych żelbetowych z warstwami izolacyjnymi i posadzkowymi
4) wykonanie nowych schodów wewnętrznych
5) rozbiórka istniejącej konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie nowej konstrukcji stalowo-drewnianej wraz z wymianą obróbek oraz pokrycia dachówkowego
6) demontaż istniejącej sygnaturki i wykonanie nowej
7) renowacja elewacji
8) naprawa i odtworzenie detali elewacyjnych
9) wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom
10) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
11) wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz c.o.
12) wentylacja pomieszczeń
13) instalacje elektryczne wewnętrzne
14) instalacje piorunochronne
15) roboty wykończeniowe pomieszczeń wewnętrznych Bramy

20/07/2012

Przekazanie placu budowy

W dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie placu budowy firmie „Kielart” Konserwacja Zabytków Sp. z o.o.

10/09/2012

Remont Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim

10/09/2012

Brama Młyńska w Bernau – rozpoczęcie prac

17/09/2012

Wkopanie kamienia węgielnego

Dnia 13.09.2012 roku w Bernau odbyło się wkopanie kamienia węgielnego pod budowę Bramy Młyńskiej w ramach partnerskiego pn.: Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau współfinansowanego w ramach programu INTERREG IV A. W uroczystości wzięła udział delegacja partnera polskiego – Lidera projektu. Wraz z kamieniem węgielnym wmurowana została również pamiątkowa tuba, do której oprócz pamiątek mieszkańców Bernau włożona została kopia widokówki z 1915 r. (której oryginał znajduje się w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim) oraz współczesny widok Bramy Wałowej.

15/11/2012

Budowa Bramy Młyńskiej w Bernau

21/12/2012

Podsumowanie prac na koniec 2012 roku

Wraz ze zbliżającym się końcem 2012 roku podsumowujemy prace budowlane wykonane w Stargardzie Szczecińskim oraz w Bernau pod Berlinem.

Zakończone prace remontowe Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim obejmują:

* wymianę stropu Kleina (belki stalowe i płyty stropowe) na strop żelbetowy wylewany– I poziom
* wymianę stropu drewnianego na strop żelbetowy wylewany na dźwigarach stalowych – II poziom
* wymianę schodów wewnętrznych drewnianych oraz wejściowych z cegły ceramicznej na schody żelbetowe proste z podestem – wewnętrzne
* remont więźby dachowej i pokrycia dachowego:
– rozebrano pokrycie z dachówki, łaty i więźbę dachową drewnianą,
– wykonano nową konstrukcję dachu z krokwi, murłat, ram i płatwi drewnianych, założono folię osłonową, przybite zostały łaty, rozpoczęto krycie dachu dachówką ceramiczną,
– zdemontowano starą sygnaturę o konstrukcji drewnianej- wykonano nową o konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Sygnatura zostanie zamontowana z użyciem dźwigu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Ponadto rozpoczęte zostały roboty związane z wzmocnieniem ścian zewnętrznych.
Na czas realizacji prac przy Bramie Wałowej ustawiono tymczasową sygnalizację świetlną dla ruchu drogowego z uwagi na zajęcie jednego pasa ruchu, wyznaczone zostały tymczasowe przejścia dla pieszych, ustawiono odpowiednie znaki drogowe.

W Bernau pod Berlinem w ciągu niespełna 2,5 miesiąca zostały prawie ukończone prace murarskie przy odbudowie Bramy Młyńskiej. Pracownicy firmy Mark.-A.Krüger Bauunernehmung GmbH z dużą fachową wiedzą ukończyli żelbetonową konstrukcję bramy, mury obydwu pięter i strop żelbetonowy nad parterem. Prace przy stropie żelbetonowym na piętrze są przygotowane i przy dobrym stanie pogody powinny zostać zrealizowane w kolejnych dniach. Przygotowane zostały również prace ciesielskie i dekarskie i zostaną wykonane w zależności od stanu pogody w styczniu – lutym 2013.

01/2013

Brama Wałowa – stan realizacji (styczeń 2013 r.)

26/02/2013

W dniu 25 lutego 2013 roku odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy na odbudowywanej Bramie Młyńskiej w Bernau pod Berlinem oraz wbicie w więźbę dachową pamiątkowego gwoździa. W uroczystościach brały udział lokalne Władze Miasta Bernau pod Berlinem, przedstawiciele Gminy Miasta Stargard Szczeciński, prasa, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta Bernau pod Berlinem. Burmistrz Miasta Bernau pod Berlinem przybliżył wszystkim cel odbudowy Bramy Młyńskiej, która łączyć ma mieszkańców obu miast, Stargardu Szczecińskiego oraz Bernau w myśl projektu pod nazwą „Bramy które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau”.

05/03/2013

Roboty remontowe przy Bramie Wałowej posuwają się w bardzo szybkim tempie. Zakończono już realizację robót okładzinowych na poddaszu oraz kładzenie tynków wewnętrznych na piętrze Bramy. Wykonane zostały instalacje c.o., wod.-kan., wentylacji oraz wewnętrzna instalacja elektryczna. Wznowiono roboty związane z wzmocnieniem ścian zewnętrznych (czyszczenie ścian, spoinowanie, uzupełnienie lub wymiana cegieł i kamieni, montaż prętów stalowych na zaprawie), które zostały przerwane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

07/03/2013

Na Bramie Młyńskiej w Bernau pod Berlinem został położony dach. W chwili obecnej kończone są prace zewnętrzne związane z kładzeniem klinkieru. W przyszłym tygodniu planowane jest zdjęcie rusztowania i rozpoczęcie prac wewnętrznych w budynku Bramy.

03/2013

Brama Młyńska – stan realizacji (marzec 2013 r.)

03/2013

Brama Wałowa – stan realizacji (marzec 2013 r.)

05/2013

Brama Wałowa – stan realizacji (maj 2013 r.)

Stan prac przy Bramie Wałowej

Do końca maja 2013 roku w Stargardzie Szczecińskim zrealizowano następujące prace remontowo – konserwatorskie:
1. Ponownie ustawiono tymczasową sygnalizację świetlną dla ruchu kołowego
2. Zamontowano sygnaturę z kompletem obróbek blacharskich oraz założono siatkę zabezpieczającą przeciw ptakom
3. Ustawiono rusztowania zewnętrzne na ścianach szczytowych i w prześwicie pod bramą.
4. Trwają roboty związane z wzmocnieniem ścian zewnętrznych (czyszczenie ścian, spoinowanie, uzupełnianie lub wymiana cegieł, montaż prętów stalowych na zaprawie, naprawa gzymsów zewnętrznych). Uzupełniany lub wymieniany jest tynk zewnętrzny.
5. Przygotowywane są podłoża obsadzania zwieńczeń ścian szczytowych oraz wykonywane zwieńczenia z piaskowca szarego.
6. W warsztacie specjalistycznym wykonywana jest balustrada schodowa stalowa oraz pochwyt do zamontowania na schodach wewnętrznych.

30/05/2013

Dnia 30 maja 2013 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Bramy Młyńskiej w Bernau odbudowanej w ramach polsko-niemieckiego projektu pn.: „Bramy które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau”, finansowanego z programu INTERREG IVA. W imprezie uczestniczyły władze miasta, członkowie Stowarzyszenia Wspierania odbudowy Bramy Młyńskiej w Bernau oraz mieszkańcy.

08/08/2013

Odbiór końcowy Bramy Wałowej

W dniu 8 sierpnia 2013 r. w Stargardzie Szczecińskim miał miejsce odbiór końcowy robót remontowo-konserwatorskich Bramy Wałowej.

W ramach projektu w Stargardzie Szczecińskim przeprowadzono prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie Bramie Wałowej dawnej świetności i przystosowanie jej do prowadzenia działalności kulturalnej – powstały pomieszczenia do prowadzenia różnego rodzaju wystaw i ekspozycji. Zakres prac w Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskim obejmował:

– wzmocnienie fundamentów i ścian
– wymianę stropu Kleina z warstwami posadzki
– remont pomieszczeń ogólnych
– remont więźby i pokrycia dachowego oraz strychu
– remont sygnatury
– montaż detali architektonicznych i zabezpieczenia przeciw ptakom
​- wykonanie instalacji (c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej wewnętrznej i odgromowej).

Uroczyste otwarcie Bramy Wałowej dnia 13 grudnia 2013 r.

Brama Wałowa dziś

Brama Młyńska dziś