Profesjonalny Urząd = satysfakcja mieszkańców Stargardu Szczecińskiego

fundusze unijne

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum przy współudziale Gminy-Miasto Stargard Szczeciński jako Partnera realizuje projekt „Profesjonalny Urząd = satysfakcja mieszkańców Stargardu Szczecińskiego” dofinansowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w aspekcie realizowanych usług publicznych poprzez wdrożenie systemów i usprawnień procedur oraz podniesienie kompetencji 150 zatrudnionych pracowników (w tym co najmniej 20% w wieku 45+) w ramach szkoleń i studiów podyplomowych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

Zadanie 1.
Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych.

Zadanie 2.
Stworzenie Biura Obsługi Klientów w Urzędzie Miejskim.

Zadanie 3.
Usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST dostępnych w BIP i BOK.

Zadanie 4.
Wdrożenie systemu kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych 204 pracowników urzędu na podstawie opisów stanowisk pracy.

Zadanie 5.
Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 60 pracowników urzędu uczestniczących w procesach stanowienia aktów administracyjnych.

Zadanie 6.
Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 30 pracowników urzędu na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Zadanie 7.
Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 60 pracowników urzędu według potrzeb stanowiska pracy.

Zadanie 8.
Uczestnictwo 28 pracowników urzędu w studiach podyplomowych według potrzeb stanowiska pracy.

Zadanie 9.
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.