Działania inwestycyjne

Renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskim dawnej świetności i przystosowanie jej do prowadzenia działalności kulturalnej – powstaną tu pomieszczenia przystosowane do prowadzenia różnego rodzaju wystaw i ekspozycji. Zakres prac budowlanych w Bramie Wałowej w Stargardzie Szczecińskich obejmować będzie:

  • wzmocnienie (fundamenty i ściany),
  • wymiana (naprawa) stropu Kleina z warstwami posadzki,
  • pomieszczenie ogólne (schody, roboty pozostałe, strop),
  • remont więźby i pokrycia dachowego i strychu, remont sygnatury,
  • dostarczenie i montaż detali architektonicznych, zabezpieczenia przeciw ptakom,
  • instalacje (CO, wod.-kan. I wentylacja, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja odgromowa),
  • nadzór budowlany.

Odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau

Brama Młyńska w Bernau zostanie odbudowana od podstaw, z wykorzystaniem pozostałości starych fundamentów. Zgodnie z decyzją większości członków Związku Wsparcia Odbudowy Bramy Młyńskiej w Bernau oraz po konsultacjach z przeprowadzonych w Bernau postanowiono, że brama ta będzie odbudowana na podstawie wyników badań bramy z czasu jej wyburzenia w roku 1885. Wykorzystywane w budowie zostaną m.in. typowe dla okolicy polne kamienie pochodzenia polodowcowego, które zostały użyte w pierwotnej konstrukcji bramy.

Do budowy muru zostały wybrane czerwone cegły w formacie klasztornym o rozmiarach 28,5 x 13,5 x 10 cm, ten sam format jest zastosowany w miejskim murze. Kamienie te będą również (podobnie jak w murze miejskim) wytwarzane w odmiennej jakości. Część z nich będzie ręcznie wykańczane, część kamieni pochodzić będzie z obróbki maszynowej, bez ręcznego ciosania. Cegły te zostaną zastosowane w obu łukach bramy, po stronie wewnętrznej oraz zewnętrznie ponad kamieniami polnymi.

Pokrycie piętra ponad przejazdem od spodu składać się będzie z widocznych drewnianych bel z podwójną powierzchnią z dyl. Podłoga na pierwszym piętrze znajdować się będzie na wystarczającej wysokości od poziomu drogi (6 metrów). Stopnie klatki schodowej, wejścia na pierwsze piętro zostaną wbudowane w boczne ściany bramy. Przebieg schodów zostanie oddzielnie oświetlony przez zainstalowane w ścianie oświetlenie. Wejścia od zewnątrz zostaną zabezpieczone przez drewniane drzwi z wstawionym kutym, żelaznym okuciem wraz z kłódką.

Na wysokości około 3,8 m, przewidziany jest sufit z naprężonych, drewnianych bel. Konstrukcja dachu zostanie stworzona tradycyjnie, zgodnie z odpowiednimi metodami sztuki dekarskiej.

Pokrycie dachu powinno naśladować dachówki w kształcie „ogonu bobra” w naturalnym kolorze. Pokrycie będzie zamykało dach. Szczyt dachu zostanie ukoronowany kulą wraz z chorągiewką.

W ramach tego etapu wykonane również będzie połączenie Bramy Młyńskiej z istniejącymi pozostałościami muru miejskiego. Połączenie to będzie miało charakter symbolicznej konstrukcji otwartego muru – tzn. będzie on budowany tylko fragmentami tak by mieszkańcy miasta mogli swobodnie przechodzić po obu stronach bramy – taka budowa muru symbolizować będzie otwartość miasta, do którego może wejść każda osoba.