Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt Gminy Miasto Stargard współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego   2014- 2020, przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.05.02.00-32-0004/17-00  z dnia 22 grudnia 2017 r.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 • przebudowę oraz budowę ciągów pieszych,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • przebudowę jezdni z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego
 • budowę mini ronda przy wjeździe na teren centrum przesiadkowego,
 • budowę parkingu Kiss&Ride,
 • rozbiórkę kolidującej z inwestycją infrastruktury,
 • budowę nowego oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę kolizji sieci energetycznych,
 • przebudowę kolizji sieci teletechnicznych,
 • budowę instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, mury oporowe.

Cel projektu: Zwiększenie wewnętrznej, drogowej dostępności transportowej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 21.08.2017 r.

Zakończenie realizacji projektu: 16.01.2019 r.

Budżet projektu: 3 285 202,43 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł